Huyện Lăk thu hoạch  được hơn 46% diện tích lúa Đông xuân 2019 – 2020

Những ngày cuối tháng 4 thời tiết ở hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện vẫn luôn nắng ráo rất thuận lợi cho người nông dân thu hoạt các diện tích sản xuất lúa vụ đông xuân, những ngày này hầu hết toàn bộ nhân công lao động đã tập trung ra đồng tranh thủ thời tiết để thu hoạch nhanh, gọn các diện tích lúa chín để chuẩn bị làm đất cho vụ tiếp theo. Người nông dân làm lúa trên địa bàn huyện rất phấn khởi bước vào thu hoạch lúa đông xuân 2019-2020 được mùa, được giá và có lãi sau khi đã trừ các khoản chi phí đầu tư.

Theo báo cáo nhanh của phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện, vụ đông xuân năm nay toàn huyện gieo trồng được hơn 5.214 ha lúa nước, đạt gần 102 % kế hoạch, các địa phương tập trung sử dụng đưa vào sản xuất một số giống lúa chủ yếu như Đài Thơm 8, RVT, OM5451, OM4900,OM6162, ML48….. Đến ngày 24/4, toàn huyện đã thu hoạch được 2.405 ha lúa đông xuân, năng suất bình quân ước đạt 71 tạ/ha, sản lượng 17.077 tấn.

Để đảm bảo khung thời vụ, chuẩn bị tốt các điều kiện tiến hành sản xuất vụ hè thu, chính quyền các xã, thị trấn đang khẩn trương đôn đốc bà con nông dân tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa, trong quá trình thu hoạch tăng áp dựng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, sử dụng máy gặt đập liên hợp giúp người nông dân giải phóng sức lao động, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, giảm được nhân công, chi phí sản xuất, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp các ngành từ huyện đến các xã, thị trấn, sự khẩn trương, tích cực của bà con nông dân ở các địa phương trong sản xuất nông nghiệp, huyện Lăk phấn đấu vào khoảng trung tuần tháng 5 sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa đông xuân, để tập trung làm đất chuẩn bị cho vụ sản xuất hè thu 2020, với kế hoạch gieo sạ toàn huyện là 7.165 ha./.

Vy thủy