Xây dựng nông thôn mới ở xã Buôn tría không thể thiếu vai trò tiên phong của Đảng viên và Quần chúng

Ở xã Buôn Tría, công tác vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông nông thôn mấy năm trở lại đây được người dân hưởng ứng và thực hiện rất tốt và hiệu quả. Trong phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, tiêu biểu là cụ Nguyễn Tôn Đẫm, ở thôn Liên Kết II, xã Buôn Tría, đảng viên đi đầu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Cụ Nguyễn Tôn Đẫm hiện đã tròn 55 tuổi Đảng và 80 tuổi đời, được các đảng viên trong chi bộ và nhân dân tin yêu, kính trọng. Năm 2013, khi địa phương có chủ trương bê tông hóa con đường giao thông nông thôn nhỏ hẹp, bắt đầu từ tỉnh lộ 687 vào thôn Liên Kết II, với chiều dài hơn 1km, cụ Đẫm đã bàn với gia đình tự nguyện hiến gần 1000m2 đất ở để góp phần nhanh chóng giải phóng mặt bằng. Không chỉ vậy, cụ còn tích cực vận động người thân trong gia đình và hàng xóm cùng hiến đất và cây trồng trên đất. Qua quá trình vận động, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn thấy việc làm ý nghĩa của cụ Đẫm nên đã tự nguyện hiến đất với tổng diện tích gần 5000m2. Nhờ đó việc giải phóng mặt bằng được thực hiện nhanh chóng để con đường được thi công, đến đầu năm 2014 con đường được hoàn thành đưa vào sử dụng.

Không dừng lại ở đó, năm 2018 từ nhu cầu thực tế của địa phương tiếp tục đặt ra lúc này là rất cần làm một con đường nối từ thôn Liên Kết II, kéo dài thông suốt ra cánh đồng lúa 8/4 trên địa bàn xã để giúp nhân dân trong vùng đi lại, vận chuyển nông sản được thuận lợi. Phát huy vai trò tiên phong của người đảng viên, cụ Đẫm tiếp tục tự nguyện hiến thêm 200m2 đất sản xuất để địa phương có mặt bằng san ủi đất kéo dài tuyến đường. Tiếp đó, cụ Đẫm cùng các đảng viên trong chi bộ đi đến từng gia đình để vận động, tuyên truyền nhân dân cùng hiến đất ruộng để làm đường. Dần dần, người dân trong thôn hiểu ra rằng, từ trước tới nay, mỗi khi đi sang cánh đồng 8/4 để canh tác, sản xuất hay vận chuyển nông sản gặp rất nhiều khó khăn, vất vả bởi chỉ có con đường bờ mương độc đạo để ra cánh đồng. Nay nếu các hộ tham gia hiến đất thì thôn sẽ có một con đường rộng rãi, kiên cố, thuận tiện cho việc đi lại làm ăn của bà con, đem lại lợi ích chung của cả cộng đồng.

Từ đó đã có hơn 20 hộ dân tiếp tục tự nguyện hiến đất ruộng để địa phương làm đường bê tông nối từ khu dân cư thôn Liên Kết II ra cánh đồng, tổng diện tích đất mà các hộ dân đã hiến là 12.300m2. Noi gương cụ Đẫm, có nhiều hộ gia đình trong thôn đã 02 lần hiến đất làm đường, trong đó có gia đình anh Phạm Đình Cường đã tự nguyện hiến trên 540m2 đất, trên tuyến đường này trong đó có 240m2 đất thổ cư và 300m2 đất ruộng.

 

Qua 2 lần vận động hến đất, đến nay tuyến đường bê tông ở thôn Liên Kết II (đối diện ngay trước trụ sở UBND xã Buôn Tría) nối từ tỉnh lộ 687 ra cánh đồng lúa 8/4 với chiều dài trên 3km, đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng. Nhờ việc tự nguyện hiến đất của người dân đã cho thấy vai trò quan trọng của nhân dân trong công tác chung tay, góp công, góp sức để cùng với chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đường làng ngõ xóm, ở thôn Liên Kết II nói riêng và xã Buôn Tría nói chung đã cơ bản được bê tông hoá thông thoáng, sạch đẹp và kiên cố, xã hiện đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí số 02 về giao thông.

Về thôn Liên Kết II, xã Buôn Tría những ngày sắp vào mùa gặt, không khí đi lại lao động sản xuất, thăm đồng chăm sóc lúa của bà con diễn ra rộn ràng hơn. Hàng ngày đi trên con đường bê tông sạch đẹp, an toàn, bà con nơi đây vô cùng vui mừng phấn khởi và không thể quên ơn, ghi nhận công lao, đóng góp của cải vật chất của những đảng viên gương mẫu, quần chúng tiêu biểu như cụ Nguyễn Tôn Đẫm, Anh Phạm Đình Cường và nhiều hộ dân khác, tất cả họ đều là những quần chúng gương mẫu đã hy sinh một phần lợi ích cá nhân, gia đình để cùng đóng góp, chia sẻ cùng với chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới, để mỗi người, mỗi ngày làm những công việc có ích cho xã hội góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng phát triển quê hương ngày một giàu đẹp./.

Vy Thủy