Xã Bông Krang nhiều Hecta lúa vụ Đông xuân năm 2019 – 2020 đang thiếu nước

Trên địa bàn xã Bông Krang hiện có 11 công trình thủy lợi gồm: 7 đập dâng, 01 trạm bơm và 03 hồ chứa nước với tổng dung tích khoảng 01 triệu m3 nước. Để cung cấp nước tưới cho 223 ha diện tích cây trồng các loại của vụ sản xuất Đông Xuân trên địa bàn toàn xã Bông Krang.
Tuy nhiên, thời gian qua do thời tiết nắng nóng kéo dài nên đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã Bông Krang đã có 02 Hồ chứa cạn khô là Hồ chứa Dak Buk ở buôn Sruông và hồ buôn Dar Ju, tại buôn Dar Ju. Do thiếu nước tưới nên nhiều diện tích cà phê ở đây đang khô héo.

Hiện nay, xã Bông Krang có hơn 110 ha diện tích lúa đang trong giai đoạn làm đòng và trổ bông bị hạn, tập trung tại buôn Dar Ju 29 ha; Buôn Yơn 20 ha; Buôn Krai 19 ha, Buôn Thái 12 ha…Nếu tình hình thời tiết đến giữa tháng 4/2020 chưa có mưa thì dự kiến toàn xã sẽ có thêm 80 ha các loại cây trồng bị thiếu nước tưới gồm: 60ha lúa, 10 ha hoa màu và 10 ha cây trồng lâu năm, trong đó có thể mất trắng 30 ha diện tích lúa vụ đông xuân.

Để chống hạn, hiện nay người dân đang tận dụng nguồn nước còn lại của các hồ chứa, giếng khoan, đắp đập tạm khai thác dòng chảy của các suối để lấy nước tưới để chống hạn.

H Yur Je