Xã Yang Tao trồng 500 cây Sao đen ở nhiều khu vực trên địa bàn

Ban quản lý rừng Lịch sử Văn hóa Môi trường hồ Lăk đã trích từ quỹ bảo vệ và phát triển rừng năm 2020, để mua và cấp cho xã Yang Tao 500 cây giống sao đen đưa vào trồng phân tán ở đường liên thôn trên địa bàn xã. Để triển khai tốt công tác này, vừa qua Đảng uỷ xã Yang Tao đã chỉ đạo chính quyền, mặt trận các đoàn thể phối hợp tổ chức do đoàn thanh niên xã chủ công phát động ra quân “ngày chủ nhật xanh” với trên 40 đoàn viên thanh niên cùng với cán bộ khối đảng, đoàn thể, chính quyền và buôn Đơng Guôn của xã hưởng ứng tham gia trồng 500 cây sao giống tại đường vào buôn Đơng Guôn xã Yang Tao.

Đây là công trình trồng cây xanh phân tán được Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ các ban ngành đoàn thể xã Yang Tao phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã và Đại hội Đảng bộ huyện Lăk lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 vừa diễn ra thành công tốt đẹp.

            XUÂN TIỆP