Xã Yang Tao tập trung cho vụ lúa Hè Thu 2021

Vụ hè thu 2021, theo kế hoạch nông dân trên địa bàn xã Yang Tao sẽ xuống giống 800 ha lúa nước. Để giúp nông dân sản xuất được thuận lợi, đạt hiệu quả cao, UBND xã đã ban hành các thông báo hướng dẫn sản xuất cụ thể đến nông dân của các buôn, trong đó tập trung hướng dẫn nông dân cày ải, phơi ruộng, nạo vét kênh mương … đồng thời yêu cầu khuyến nông viên, hội nông dân tăng cường kiểm tra và hướng dẫn cho bà con bám vào lịch thời vụ phù hợp với tình hình thực tế bố trí gieo sạ tập trung và sử dụng các giống ngắn ngày, có năng suất cao; đối với những vùng không chủ động được nguồn nước thì chuyển sang trồng cây phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Đến nay, toàn xã đã gieo sạ được trên 400 ha lúa, đạt hơn 50%kế hoạch, với các giống lúa được nông dân lựa chọn là OMO, tròn dẻo, Đài thơm 8, RVT….Nông dân toàn xã phấn đấu hoàn thành gieo sạ vụ lúa hè thu 2021 vào trung tuần tháng sáu,

Vy Thuỷ