Xã Buôn Triết dự kiến đến ngày 15/06 sẽ hoàn thành vụ sản xuất lúa Hè Thu 2021

Tính đến thời điểm này bà con nông dân xã Buôn Triết đã thu hoạch song vụ lúa đông xuân 2020 – 2021 với tổng diện tích 2.096 ha, năng suất bình quân đạt 80tạ/ha, sản lượng ước đạt 16.768 tấn các chân ruộng cao không đảm bảo nguồn nước người dân đã tiến hành chuyển đổi sang trồng khoai lang đến nay đang bước vào thu hoạch người dân đang huy động phương tiện mày móc và nhân lực gấp rút thu hoạch khoai để làm đất sản xuất vụ lúa hè thu cho kịp tiến độ, dự kiến đến ngày 15/6 xã Buôn triết sẽ hoàn thành song kế hoạch sản xuất lúa Hè thu 2021.

với một vụ sản xuất đông xuân thắng lợi vừa được mùa, được giá người dân rất phấn khởi nên sau khi thu hoạch song lúa đông xuân nông dân liền tranh thủ thời tiết nắng ráo, nguồn nước dồi dào ra đồng làm đất để tiến hành gieo xạ vụ lúa hè thu cho kịp thời vụ; theo kế hoạch vụ sản xuất hè thu 2021 xã Buôn Triết gieo trồng 2106ha lúa nước đến thời điểm này người dân trên địa bàn xã đã thực hiện gieo trồng được trên 800ha lúa nước, tập trung chủ yếu tại các cánh đồng của nông trường 8/4, thôn Mê Linh I,II, thôn Đoàn kết I,II, các giống lúa người dân sử dụng cho vụ sản xuất hè thu chủ yếu là các giống lúa ngắn ngày như OM18, OM5451, hiện các trà lúa sản xuất sớm từ ngày 23/5 đến nay đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Xuân Thái