Xã Yang Tao sản xuất vụ Đông xuân muộn hơn so với kế hoạch

Trong khi các địa phương khác trên địa bàn huyện đã thực hiện được hơn 50% diện tích sản xuất lúa vụ Đông Xuân năm 2019 – 2020,  thì đến nay xã Yang Tao mới chỉ sản xuất được hơn 70/344 ha, đạt  20% KH huyện giao. Hiện nay còn rất nhiều diên tích ruộng ở đây đang để bỏ hoang ở các buôn cuôr; buôn Yuôk Đôn; buôn Phôk, buôn Đơng Băk chưa thể sản xuất được vì không có nước. Còn tại một số diện tích ruộng chủ động được nguồn nước tưới, người dân đã dùng máy bơm, bơm nước vào ruộng để sản xuất cho kịp thời vụ. Tuy nhiên đến nay nguồn nước từ công trình thủy lợi trạm bơm không thể bơm nước vào một số diện tích lúa đã được bà con gieo sạ trước đây những diện tích này đang ngày bị khô cháy, người dân đành thả bò cho ăn lúa. Chị H Nel Srang uông xã Yang Tao than thở:

“ Gia đình tôi có hơn 2 sào ruộng này làm mà không có thu, năm nào cũng không có nước, vừa rồi bơm nước, cày bừa, bỏ giống hết hơn một triệu, giờ không có nước, lúa khô hết cho bò ăn, không biết vài bữa có nước không lại làm lại”.

Bước vào vụ đông xuân 2019-2020,  Yang Tao có kế hoạch gieo trồng trên 344 ha lúa nước và sẽ phấn đấu hoàn thành việc gieo xạ trước ngày 20/1. Tuy nhiên, đến nay tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân trên địa bàn xã rất chậm do công ty khai thác công trình thủy lợi huyện chưa bơm nước Hồ Lắk vào kênh mương N1 và N3. Đây là 2 kênh mương chủ yếu cung cấp nước cho các diện tích lúa tại các Buôn cuôr; buôn Yuk Đôn; buôn Phôk;  Ông Y Thiên Quang –  chủ tịch UBND xã Yang Tao cho biết thêm:

 “Trước tình hình trên UBND xã đã có tờ trình gửi công ty khai thác công trình thủy lợi huyện Lắk sớm bơm nước từ hồ Lắk để phục vụ cho việc sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020, từ ngày 28/12/2019. Tuy nhiên phải đến ngày 14/1/2020 công ty mới thực hiện bơm nước từ Hồ Lắk để xả nước cho bà con nông dân sản xuất. Đối với các diện tích lúa đông xuân năm 2018 – 2019 bị hạn hán và diện tích lúa vụ hè thu bị ngập lụt năm 2019, xã Yang Tao đã được UBND huyện hỗ trợ trên 220 triệu đồng và xã đã tiến hành mua giống lúa để cấp phát hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra vào ngày 10/1/2020”.

H Yur Je