Xã Yang tao phát động thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP năm 2020

Sáng  ngày 02/01/2020, ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2020. Được sự thống nhất trong thường vụ đảng ủy, UBND xã Yang Tao tổ chức nghi thức buổi lễ chào cờ đầu năm mới để thực hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị của xã nhà phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đảm bảo ANCT – TTATXH năm 2020.

Báo cáo tóm tắt về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng hậu quả của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh trên đàm gia súc đã phần nào làm ảnh hưỡng đến tình hình phát triển kinh tế của xã nhà. Nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, ban ngành đã tổ chức triển khai và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện giao về nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, nhờ đó mà tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã Yang Tao trong năm qua đạt khá với tổng sản phẩm xã hội cuối năm 2019 ước đạt trên 74 tỷ đồng tăng 4,8% so với năm 2018. Lính vực văn hóa, giáo dục, y tế, phát thanh, truyền hình, an sinh xã hội luôn được quan tâm thường xuyên, công tác QPAN bảo đảm giữ vững.

Cũng tại buổi lễ chào cờ đầu năm mới 2020, chính quyền xã Yang Tao đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KTXH, đảm bảo ANQP năm 2020 của xã Yang Tao như; Phấn đấu thực hiện gieo trồng cả năm đạt 1.949,2ha cây trồng các loại trong đó cây lương thực là 1.680ha, bình quân lương thực đầu người đạt 987,1kg thóc/người/năm; Thu ngân sách địa phương đạt 100%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2019 là 4% trở lên; Phấn đấu xây dựng nông thôn mới đạt từ 1 – 2 tiêu chí ( Duy trì và giữ vững 9/19 tiêu chí đã đạt được);  Phấn đấu trồng rừng phân tán từ 5 – 8ha; Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; Tình hình ANCT, TTATXH luôn được đảm bảo giữ vững.

Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trí xã Yang Tao tin tưởng rằng bước sang năm 2020 xã Yang Tao xã sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra để sớm phấn đấu đưa xã đạt chuẩn NTM trong thời gian sớm nhất.

Xuân Thái