Xã Yang tao nỗ lực thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), giao thông là một trong những tiêu chí quan trọng để tạo sức bật phát triển kinh tế – xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các tiêu chí khác. Xác định được tầm quan trọng của tiêu chí số 2 (giao thông nông thôn) những năm qua song song với việc triển khai đồng bộ 19 tiêu chí xây dựng NTM, chính quyền xã Yang Tao đã tập tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, chủ động dành nguồn lực, lồng ghép các chương trình dự án, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và đóng góp tự nguyện của người dân để phát triển giao thông.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” thời gian qua, xã Yang Tao đã xây dựng được nhiều con đường bê tông khang trang sạch đẹp nối liền các buôn, diện mạo nông thôn từng bước đổi mới, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Từ năm 2011 đến nay việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được xã chú trọng triển khai, với số tiền trên 13 ,5 tỷ đồng để xây dựng mới và sữa chữa đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài các tuyến đường hơn 5,4km; cùng với đó là 1tỷ 250 triệu đồng để đầu tư, sửa chữa, nâng cấp kênh mương thủy lợi. Trong đó, mặc dù là xã vùng 03 của huyện, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, qua công tác tuyên truyền vận động, xã đã nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân, từ đó người dân tích cực tham gia hiến đất và ngày công lao động, góp phần nhanh chóng giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình, cụ thể năm 2017 và 2019 nhân dân trên địa bàn xã đã tự nguyện hiến 5.925 m2 đất và nhiều loại cây trồng …

Nhờ vậy đến nay xã Yang Tao đã có 7,5 km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa và bê tông hóa, đạt 100%; trên 52% km đường ngõ, xóm đã được cứng hóa, đảm bảo sạch và không lầy lội vào mùa mưa. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất hiện nay là đường trục buôn, ngõ xóm vẫn còn lầy lội chưa đáp ứng nhu cầu của người dân, đường trục chính nội đồng chưa được bê tông hóa, chưa đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nông sản làm ra cho người dân trên địa bàn. Chính vì vậy xã Yang Tao đang tập trung dồn sức để hoàn thành tiêu chí số 2 (tiêu chí giao thông) để giảm bớt tối đa những khó khăn trong quá trình vận chuyển nông sản và nhu cầu đi lại của nhân dân.

Người dân cũng vô cùng phấn khởi khi đi trên những con đường giao thông đã được đầu tư xây dựng kiên cố thay cho những con đường đất nhỏ hẹp trước đây.

Để đạt mục tiêu phấn đấu đạt tiêu chí số 02 về giao thông đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân xã Yang Tao. Cùng với đó là xã phải tranh thủ tối đa các nguồn vốn đầu tư, sự ủng hộ của các cấp, ngành của tỉnh, huyện và các chương trình dự án, phát huy sức mạnh tổng hợp làm đường giao thông phục vụ xây dựng NTM, để sớm hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa xã góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương đã đề ra./.

Vy Thủy