Ghi nhận việc thực hiện chỉ thị 16/CT/TTg của thủ tướng chính phủ tại huyện Lăk

Sau 15 ngày thực hiện Chỉ Thị 16/CT –TTg của Thủ Tướng chính phủ, từ ngày 01/4 – 15/4/2020, việc thực hiện cách ly toàn xã hội được các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn huyện Lắk cơ bản thực hiện nghiêm.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều khu vực trên địa bàn huyện, các hoạt động thường ngày của người dân giảm thiểu đáng kể, hầu hết mọi người đều ở nhà để bảo đảm an toàn sức khỏe, phòng tránh dịch bệnh COVID 19 trong thời gian này. Tại khu vực trung tâm huyện, các trục đường, ngày thường giao thông đi lại tấp nập nhưng sau ngày 01/4, số lượng phương tiện giao thông qua lại giảm đáng kể. Nhiều cửa hàng, dịch vụ không nằm trong danh mục thiết yếu đều đóng cửa, tạm dừng các hoạt động kinh doanh.

Tại chợ Liên Sơn, người dân cũng tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách giữa người với người. Các tiểu thương cũng thường xuyên lau dọn cửa hàng bằng nước sát khuẩn. Ban Quản Lý Chợ cũng tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn chợ Liên Sơn.

Theo ghi nhận, hầu hết người dân trên địa bàn huyện đã chấp hành khá tốt Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn có một số người dân chưa chấp hành tốt chỉ đạo này. Cụ thể, còn số ít người dân không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông, còn tụ tập động người ở một vài khu vực công cộng, ngoài phạm vi công sở…./.

  H Yur Je