Xã Yang tao chủ động nước tưới cho vụ Đông xuân 2019 – 2020

Vụ Đông Xuân năm 2019 – 2020, xã Yang Tao gieo sạ được 360 ha lúa nước, tập trung chủ yếu tại các Buôn Yuôk Đuôn; Buôn Cuôr Tăk; Buôn Dơng Băk…

Hiện nay, trên địa bàn xã Yang tao có 4 công trình thủy lợi gồm: 01 trạm bơm Buôn Cuôr; đập dâng buôn La Tăng Poh; Công trình thủy lợi Buôn Biăp; công trình thủy lợi Đắk Tây. Để đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất vụ đông xuân, UBND xã đã chỉ đạo, phối hợp với các thôn, buôn tổ chức vận động bà con nông dân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy; tăng cường công tác kiểm tra các trạm bơm để có kế hoạch sửa chữa kịp thời khi máy hỏng, xây dựng kế hoạch bơm tưới  4 ngày bơm 3 ngày nghỉ/tuần để đảm bảo cung cấp nước tưới kịp thời.

Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích lúa vụ đông xuân của bà con nông dân đang trong giai đoạn đẻ nhánh và cho phát triển tốt. Từ nay đến cuối vụ, Chi nhánh huyện Lăk- Công ty TNHH một thành viên QL công trình thủy lợi Đăk Lắk sẽ phối hợp UBND xã chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục tiến hành sửa chữa các kênh mương bị hư hỏng; cử cán bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt nhu cầu nước tưới của bà con nông dân. Qua đó, đảm bảo cung cấp nước tưới kịp thời cho phục vụ sản xuất của bà con nông dân ./.

 H Yur Je