Xã Yang Tao, Bông Krang hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri

Xã Yang Tao có tổng dân số 8.614 khẩu, trong đó có 5.471 cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến nay công tác lập và niêm yết danh sách cử tri theo thời gian quy định đã được xã tập trung chỉ đạo, tiến hành khẩn trương nhằm đảm bảo quyền bầu cử của công dân. Tại 10 đơn vị bầu cử trên địa bàn xã Yang Tao đến ngày 13/4 đã hoàn thành ghi danh sách và niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bỏ phiếu.

Để bảo đảm việc niêm yết danh sách cử tri đúng quy định, Uỷ ban bầu cử xã đã tiến hành rà soát, phối hợp với các hộ gia đình nắm bắt những biến động về dân số để kịp thời bổ sung, lập danh sách cụ thể cử tri tại cơ sở. Danh sách cử tri được niêm yết tại các vị trí thuận tiện, dễ nhận biết nhất tại trụ sở UBND  xã  và các nhà văn hoa cộng đồng buôn để nhân dân theo dõi, bổ sung thông tin nếu có sai sót.

“Đi xem danh sách cử tri thấy tên mình rồi, tôi đi bầu cử nhiều lần rồi, ngày 23/5 tôi sẽ đi bầu cử tiếp để lựa chọn cán bộ, đại biểu tốt, giỏi giúp dân nhiều hơn”.

Hiện nay, công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang được xã Yang Tao đẩy mạnh trên hệ thống loa đài của xã.

Tại xã Bông Krang thời điểm này, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn xã đang được triển khai đảm bảo tiến độ, kế hoạch. Xã có 7353 nhân khẩu, trong đó có 4697 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại 10 tổ bầu cử việc niêm yết danh sách cử tri đã tiến hành đúng kế hoạch.  Hiện nay, Xã Bông Krang đang tiếp tục tập trung chuẩn bị tốt các nhiệm vụ tiếp theo để đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn xã.

 Văn Thắng + H Yur Je