Xã Đăk Nuê khắc phục khó khăn, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ bầu cử

Triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, xã Đăk Nuê gặp phải không ít khó khăn do địa bàn dân cư  phân bố rải rác, xã trung tâm xã; song dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBBC huyện, đến nay công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026  trên địa bàn đảm bảo đúng tiến độ theo các mốc thời gian quy định.

Theo báo cáo của UBBC xã Đăk Nuê, nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND xã khóa VI được bầu 23 đại biểu. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ bầu cử huyện, UBBC xã đã ban hành các quyết định về việc thành lập các tiểu ban phục vụ công tác bầu cử, các tổ bầu cử, phân công cụ thể từng thành viên UBBC chịu trách nhiệm các tổ bầu cử. Đến thời điểm này, xã đã hoàn thành hội nghị lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, các bước của quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, rà soát thông tin cử tri trên địa bàn được triển khai đảm bảo tiến độ. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã giới thiệu 39 người ứng cử, trong đó: khối Đảng giới thiệu 2 đại biểu; HĐND – UBND xã giới thiệu 14 đại biểu; Mặt trận và đoàn thể giới thiệu 8 đại biểu; trường học 1 đại biểu; thôn, buôn 14 đại biểu. UBBC xã thành lập 10 đơn vị bầu cử, trong đó đơn vị được bầu 2 đại biểu có 7 và đơn vị được bầu 3 đại biểu có 3. Hiện xã đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử trị tại các khu vực bỏ phiếu.

Cùng với làm tốt công tác chuẩn bị hồ sơ, nhân sự, các bước hiệp thương giới thiệu nhân sự, UBBC xã tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử. Trong hội nghị của các khối đoàn thể, xã lồng ghép tuyên truyền hoạt động bầu cử, tổ chức hội nghị hướng dẫn các quy trình giới thiệu người ứng cử, văn bản hướng dẫn hồ sơ người ứng cử. Với những nỗ lực đó, người dân xã Đăk Nuê đã tích cực hưởng ứng, tham gia bày tỏ quan điểm, thể hiện trách nhiệm, chính kiến của mình trong công tác bầu cử.

Công tác chỉ đạo thôn, buôn bảo đảm cơ sở vật chất, bảo vệ danh sách cử tri đã được niêm yết cũng được UBBC xã Đăk Nuê chú trọng triển khai.

Trước mắt, UBBC xã Đăk Nuê tiếp tục rà soát, báo cáo huyện những vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị công tác bầu cử. Thực hiện chế độ giao ban báo cáo thường xuyên hàng ngày, định kỳ hàng tuần, nắm bắt thông tin, những vấn đề phát sinh để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Xã quyết tâm khắc phục những khó khăn, triển khai tốt cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Vy Thuỷ