Xã Ea Rbin tập trung sản xuất vụ lúa Hè Thu

Tính đến thời điểm này bà con nông dân xã Ea Rbin đã thu hoạch xong vụ lúa đông xuân 2020 – 2021 với tổng diện tích 288ha, năng suất bình quân đạt 75tạ/ha, sản lượng ước đạt 2.160 tấn. Khoai lang với tổng diện tích 465,7ha đã thu hoạch được 96,62%, hiện người dân buôn Plao Siêng đang huy động phương tiện máy móc và nhân lực gấp rút thu hoạch khoai lang để kịp thời làm đất sản xuất vụ lúa hè thu.

Với một vụ sản xuất đông xuân thắng lợi, ngay sau khi hoàn thành thu hoạch lúa đông xuân, tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân xã Earbin, tập trung ra đồng vệ sinh đồng ruộng, tích cực làm đất, khẩn trương gieo sạ sản xuất vụ lúa hè thu 2021; toàn xã đã gieo trồng được khoảng 188ha/803ha diện tích vụ Hè Thu. Các giống lúa người dân sử dụng cho vụ sản xuất chủ yếu là các giống lúa ngắn ngày như ST24, ST25, RVT, Đài thơm 8…tập trung gieo trồng tại các cánh đồng của tổ tự quản số 01, 02, 03, buôn Ea Rbin, buôn Plao Siêng và buôn Phôk. Hiện các thửa ruộng gieo sạ sớm đến nay đang sinh trưởng và phát triển tốt bà con đang tiến hành dặm lúa, bón phân, làm cỏ, kiểm tra đồng phát hiện sâu bệnh để phòng tránh kịp thời.

Văn Hoan