Hỗ trợ giống Mít thái cho người dân Buôn Jơn

Sáng ngày 4/6, 02 đơn vị kết nghĩa là: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lăk và trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên phối hợp cùng chính quyền địa phương, ban tự quản buôn Jơn xã Đăk Nuê tổ chức lễ phát động trồng cây ăn trái để cải tạo vườn tạp và hỗ trợ giống mít Thái siêu sớm cho bà con buôn Jơn – là buôn kết nghĩa của 2 đơn vị, buổi lễ đã diễn ra tại Nhà Văn hóa cộng đồng buôn Jơn. Theo ghi nhận thực tế, người dân sinh sống tại buôn Jơn có thu nhập chủ yếu từ làm ruộng, đời sống còn nhiều khó khăn.

Thực hiện theo Nghị quyết số 05 của Huyện ủy về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện , 02 đơn vị kết nghĩa đã hỗ trợ  tặng 310 cây mít giống cho 62 hộ dân, mỗi hộ được tặng 5 cây, trong đó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng 3 cây và Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên hỗ trợ 2 cây. Tổng kinh phí hỗ trợ mua cây giống gần 10 triệu đồng.

Được biết, số tiền hỗ trợ cây giống được các cán bộ CNVC của 2 đơn vị đóng góp từ tiền lương để góp phần hỗ trợ bà con nhân dân buôn Jơn cải thiện về mặt đời sống hằng ngày.

Chương trình hỗ trợ giống cây trồng phù hợp với nhu cầu, điều kiện, tình hình thực tế của từng địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 05 của Huyện ủy về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện,  đã và đang được các tập thể, cá nhân triển khai, thực hiện để giúp đỡ các hộ dân nghèo, đặc biệt là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thay đổi nhận thức về tập quán canh tác, vận dụng KHKT vào sản xuất đưa cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế góp phần cải tạo vườn tạp bỏ hoang, đồng thời mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho bà con.

Để chương trình đến với người dân mang lại hiệu quả một cách thiết thực đòi hỏi các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, trong đó có vai trò trách nhiệm của các đồng chí cán bộ phụ trách địa bàn cần quan tâm hơn nữa để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho người nông dân ở các vùng còn khó khăn thay đổi nhận thức tập quán theo hướng tích cực, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp vào sản xuất canh tác góp phần cải tạo đời sống thoát được đói nghèo.

Quang Huy