Huyện Lăk họp ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ban Chỉ đạo bầu cử huyện vừa tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Võ Ngọc Tuyên – TUV, Bí thư Huyện uỷ, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp nêu rõ, thời gian qua Ban chỉ đạo bầu cử huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến nay, các xã, thị trấn, các ban ngành liên quan đã triển khai thực hiện nghiêm túc đúng quy trình các bước của Luật bầu cử. Kết quả tham mưu về công tác chuẩn bị nhân sự  về số lượng giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 4 đại biểu để bầu ra 2 đại biểu; sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 61 bầu lựa chọn ra 34 đại biểu, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn là 430 đại biểu, dự kiến bầu lựa chọn ra 255 đại biểu.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung quan trọng, như: Số lượng, cơ cấu, thành phần và tiêu chuẩn những người được đưa vào ứng cử viên cho bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.  Bên cạnh đó, thảo luận, nêu một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử như: cơ sở vật chất tại khu vực bầu cử, điểm bỏ phiếu chưa đảm bảo cơ sở vật chất ở một số xã, đề xuất sửa chữa nhà văn hoá cộng đồng để đưa vào phục vụ các điểm bỏ phiếu; công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn trước, trong và sau bầu cử; cần kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác nhân sự, bố trí sắp xếp Bí thư hoặc Phó Bí thư đảng uỷ kiêm chủ tịch HĐND tại 6 xã Bông Krang; Buôn Tría; Buôn Triết; Nam Ka; Krông Nô; Đăk Nuê và Thị trấn Liên Sơn; hướng dẫn trang trí khánh tiết các điểm bỏ phiếu và thống nhất các nhiệm vụ tiếp tục triển khai trong thời gian tới…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Ngọc Tuyên – TUV, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo bám sát nhiệm vụ được phân công, kiểm tra, chỉ đạo các xã triển khai công tác bầu cử ở địa bàn huyện, thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo bầu cử , UBBC hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc ở cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đài truyền thanh huyện, các xã, thị trấn về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, đồng thời thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử đại biểu quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra thành công tốt đẹp./.

Vy Thuỷ – Văn Thắng