Xã đăk liêng thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đăk Liêng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương; trong đó, đặc biệt chú trọng và hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm.

Xác định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và bảo vệ Tổ quốc, hàng năm Đảng ủy xã đã ban hành Nghị Quyết và xây dựng kế hoạch công tác quân sự-quốc phòng của xã. Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương thường xuyên coi trọng công tác giáo dục quốc phòng-an ninh, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nội dung giáo dục toàn diện, trong đó tập trung vào Luật NVQS, về quyền, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ quê hương, đất nước.

Đồng thời, chính quyền địa phương chủ động phối hợp với các ban, ngành tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ… nhằm giáo dục truyền thống quân đội, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm, động viên, khích lệ tinh thần công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, sự phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị địa phương, các thôn, buôn, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sỹ lực lượng dân quân, xã Đăk Liêng đã hoàn thành tốt công tác quân sự địa phương, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nói về một số khó khăn trong công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ và việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu của Ban CHQS xã trong công tác tuyển, chọn công dân nhập ngũ.

Để tuyển chọn đội ngũ thanh niên đảm bảo về số lượng và chất lượng lên đường nhập ngũ năm 2020, xã Đăk Liêng đã khám sơ tuyển 162 thanh niên, chọn ra được 143 thanh niên khám trên huyện. Kết quả hồ sơ đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ là 57 người. Theo kế hoạch đến ngày 19/12 số thanh niên này sẽ tham gia xét duyệt chính trị.

Bên cạnh đó, với phương châm “Làm tốt chính sách hậu phương Quân đội là cánh tay nối dài góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân”, xã Đăk Liêng tổ chức thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, như: tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình và thanh niên trúng tuyển an tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ; … từ đó giúp quân nhân yên tâm công tác phấn đấu, rèn luyện.

Phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, với sự đoàn kết, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân xã Đăk Liêng sẽ tiếp tục hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Vy Thủy