Xã Buôn Triết sẵn sàng cho vụ lúa Đông Xuân 2022 – 2023

Những ngày này, tại các cánh đồng của xã Buôn Triết bà con đã bắt đầu cày ải phơi đất, làm bờ để chuẩn bị cho công tác sạ lúa vụ mùa Đông xuân. Theo kế hoạch vụ Đông xuân 2022 – 2023 toàn xã gieo trồng 2.129 ha lúa nước. Để đảm bảo cho một vụ lúa bội thu thì việc tu bổ, cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi có ý nghĩa quan trọng trong việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với những vùng trũng dễ xảy ra ngập úng. Vì vậy, hiện nay xã Buôn Triết đang được cấp trên đầu tư đắp kênh mương dẫn nước N2 – kênh dẫn nước chính của xã lấy nguồn nước từ đập Buôn Triết dẫn nước xuống các nhánh mương nhỏ để phục vụ tưới tiêu. Đơn vị thi công đang huy động nhân công máy móc khẩn trương triển khai để kịp phục vụ cho sản xuất vụ Đông xuân sắp tới.

Hiện tại tuyến mương chính và các nhánh mương trên địa bàn xã Buôn Triết đang dần được bê tông hoá. Toàn xã có 41,6 km tuyến kênh mương nội đồng, với nguồn nước dồi dào từ đập Buôn Triết và kênh tàu hút từ sông Krông na nên đã bảo đảm tưới tiêu cho 100% diện tích lúa và hoa màu các vụ mùa trong năm. Những năm qua phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi, tổng diện tích gieo trồng hàng năm trên địa bàn luôn đạt và vượt kế hoạch, năng suất, sản lượng lương thực.

Văn Thắng