Xã Đăk Liêng tập trung sản xuất 900 ha lúa Hè Thu 2021

Ngay sau khi hoàn thành thu hoạch lúa đông xuân, tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân xã Đăk Liêng, tập trung xuống đồng làm đất, gieo sạ khẩn trương sản xuất vụ lúa hè thu 2021 với phương châm “càng sớm càng tốt”…

Vụ hè thu năm nay xã Đăk Liêng , sản xuất 900 ha diện tích lúa, trong đó cơ cấu nhóm giống chủ lực, ưu tiên giống lúa ngắn ngày như Đài thơm 8, 5451, RVT, ST24, ST15. Trước đó, UBND xã đã chỉ đạo các thôn, buôn,  tuyên truyền, vận động, bà con nông dân vừa thu hoạch vụ đông xuân, vừa tranh thủ làm đất để triển khai sản xuất vụ hè thu sớm, đảm bảo gieo sạ hết diện tích, đúng cơ cấu giống, lịch thời vụ. Tính đến nay, toàn xã đã có khoảng 40% diện tích sản xuất lúa hè thu, phấn đấu hoàn thành việc gieo sạ lúa hè thu trước ngày 15/6.

Vy Thuỷ