Xã Buôn tría tích cực chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa Đông xuân

Vụ đông xuân năm nay, xã Buôn Tría gieo sạ 840 ha lúa, đạt 100% kế hoạch, với các giống lúa chủ lực như Đài thơm 8, RVT. Để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, ngay khi hoàn thành việc gieo sạ theo đúng lịch thời vụ, bên cạnh việc khuyến cáo người dân tích cực thăm đồng, chăm sóc lúa, UBND xã phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể và Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Tỉnh Đắk Lăk, chi nhánh huyện Lăk làm tốt công tác điều tiết nước, phân bổ nguồn nước một cách hợp lý cho từng cánh đồng; theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình sâu bệnh để khuyến cáo người dân có các biện pháp phòng chống sâu bệnh hại lúa, nên đến thời điểm hiện tại nhiều cánh đồng lúa đông xuân của xã, các trà lúa gieo sạ sớm bông lúa đang chớm đỏ đuôi.

Chỉ còn khoảng chưa tới 01 tuần lễ nữa những trà lúa đầu của xã Buôn Tría sẽ cho thu hoạch, những ngày tiếp theo khoảng trung tuần tháng 4, bà con nhân dân xã Buôn Tría sẽ bước vào mùa thu hoạch đại trà.

Vy Thủy