Xã Buôn Tría nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Là huyện  miền núi thuộc diện nghèo của tỉnh Đăk Lăk, khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nôngcấp uỷ, chính quyền địa phương  nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 800 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020, đặc biệt là phát động  phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020” của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020.  Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy Đăk Lăk về xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ huyện ủy Lăk về xây dựng xã Buôn Tría trở thành xã văn hóa; các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về xây dựng xã Buôn Tría trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Đảng bộ huyện Lăk đã chọn xã Buôn Tría là xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện giai đoạn 2011- 2020, phấn đấu đưa xã Buôn Tría là xã điểm, đầu tiên về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020. Trong quá trình triển khai thực hiện gặp không ít khó khăn, thách thức như nền kinh tế chủ yếu lệ thuộc vào cây lúa nước, có xuất phát điểm thấp, hệ thống cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, nguồn lực hạn hẹp, số tiêu chí đạt chuẩn còn thấp. Mặt khác khi đi vào thực hiện chương trình cấp uỷ, chính quyền địa phương còn bỡ ngỡ và gặp không ít khó khăn về quy trình thủ tục các văn bản triển khai…

Trước những khó khăn thách thức, đảng bộ, chính quyền địa phương cũng như các đoàn thể cùng với nhân dân các dân tộc xã Buôn Tría thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện, tích cực phối hợp với các ban ngành của huyện, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ huy động mọi nguồn  lực trong nhân dân, tích cực tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của địa phương bắt tay đi vào xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2020. Để triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cho xã nhà, Cấp uỷ, chính quyền xác định rõ nhiệm vụ xây dựng (NTM) là nhiệm vụ chính trị quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn hệ thống chính trị vào cuộc, phát động các phong trào lao động thi đua với khẩu hiệu; “mỗi người dân như một chiến sỹ trên mặt trận xây dựng NTM”. Qua triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều tấm gương của tập thể và cá nhân điển hình hiến kế, đóng góp công sức ngày công lao động, đặc biệt hơn nữa là hiến đất, tài sản cho xây dựng NTM với số tiền mặt đóng góp 1 tỷ 717 triệu đồng, 1.790 ngày công, hiến 41.900m2 đất tổng giá trị ước tính 6 tỷ 900 triệu đồng điển hinh như tập thể cán bộ, đảng viên nhân dân thôn Liên kết 02… những cá nhân, gia đình tiêu biểu như cha, con ông Nguyễn Tôn Đẫm và Nguyễn Tôn Điến ở thôn Liên Kết 2 và còn nhiều điển hình khác ở địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng NTM.

Với mục tiêu tập trung phát triển  kinh tế- xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm giữ vững quốc phòng an ninh ổn định. Phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người tăng năm sau cao hơn năm trước làm cơ sở để giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm. Bên cạnh đó quan tâm thực hiện bảo đảm chính sách xã hội, không ngừng phấn đấu từng bước đưa đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng lên tạo điều kiện để phát huy đời sống văn hoá tinh thần thể dục thể thao trong mọi tầng lớp nhân dân.

Với nổ lực của cả hệ thống chính trị và có sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Buôn Tría đã cơ bản hoàn thành bảo đảm 19 tiêu chí NTM như; việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 định hướng đến 2020, và  triển khai thực hiện các nội dung theo Đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới để bảo đảm theo đúng quy hoạch; hệ thống giao thông liên xã đã nhựa hóa, hơn 80% Đường trục thôn, buôn đã được bê tông hóa hệ thống đường nội đồng đang từng bước bê tông đảm bảo nhu cầu vận chuyển chuyển nông sản, các công trình thuỷ lợi trạm bơm nước đảm bảo nguồn tứi tiêu phục vụ cây trồng trên địa bà. Hệ thống cung cấp điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu dùng điện cho dân cư trung tâm xã và 8 thôn, buôn.

Lĩnh vực văn hoá xã hội: Đến nay có 2/3 trường đạt chuẩn Quốc gia,Tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn đạt 67%.  Tỷ lệ học sinh  tiểu học được xét vào lớp 6 đạt 100%; số học sinh THCS được xét tuyển, thi vào lớp 10 đạt 100%. có 3/3 trường học được công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục ở 3 bậc học.

Về y tế tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 74,05%. Hệ thống y tế cơ bản đã được đầu tư hoàn thiện, trang thiết bị dụng cụ y tế, chất lượng đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh thông thường. Hàng năm, chấm điểm đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế duy trì đạt chuẩn. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn 17,42%.

Công trình nhà văn hóa xã, khu vui chơi phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao cho nhân dân được bảo đảm, có 8/8 thôn, buôn đạt tiêu chuẩn “Thôn, buôn văn hóa” . Các dịch vụ bưu chính, viễn thông, có tủ sách và hệ thống máy tính công cộng để phục vụ nhu cầu của nhân dân. Hệ thống loa truyền thanh duy trì đảm bảo truyền tải thông tin của TW của địa phương.

Hoạt động công vụ theo hướng công nghệ thông tin, quản lý văn bản bằng phần mềm Idesk. Đến nay 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính  đảm bảo phục vụ nhiệm vụ được giao.

Công tác xoá đói giảm nghèo, nhà ở tạm bợ đã được cải thiện, đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm còn 6,77 %; không còn nhà ở tạm bợ, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 41,33 triệu đồng/người/ năm. Tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động khu vực nông thôn chiếm 91,4%, Hoạt động thương mại, dịch vụ phục vụ đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hoá cho bà con, có khu mua bán thương mại, dịch vụ theo mô hình chợ nông thôn:

Địa phương đã hình thành các hợp tác xã Dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực nông –lâm- ngư nghiệp góp phần tạo nguồn lao động tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho người dân ở địa phương.

Công tác bảo vệ bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn được các đoàn thể thường xuyện tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện thông qua các phong trào như phong trào của Hội liên hiệp phụ nữ “5 không 3 sạch”, phong trào “tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” của Đoàn thanh niên, đến nay số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 100%.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm thường xuyên, hoạt động bộ máy của Đảng, Chính quyền và các đoàn thể được cải tiến theo hướng đảm bảo vị trí việc làm tăng hiệu quả, chất lượng công tác. Tình hình  an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, chương trình xây dựng NTM đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo ra sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của nhân dân trong xây dựng NTM góp phần thay đổi bộ mặt của nông thôn một cách toàn diện.

Với sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân trong xã, sau 10 năm xây dựng và kiến thiết đến năm 2020 Buôn Tría là xã đầu tiên của huyện Lăk đã hoàn thành chuơng trình mục tiêu quốc gia NTM, để tổ chức lễ ra mắt đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM của tỉnh trao tặng. Phải nói rằng, con đường trở thành xã nông thôn mới của Buôn Tría trải qua một hành trình đầy khó khăn và thử thách, nhưng kết quả đem lại cho cán bộ, nhân dân xã Buôn Tría là rất đáng tự hào và là một vinh dự hết sức lớn lao để cán bộ và nhân dân các dân tộc xã Buôn Tría có thêm động lực và nguồn sinh khí mới cùng nhau đoàn kết, tập trung bảo vệ, xây dựng và phát triển KT-XH, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần của người dân để xã nhà trở thành điểm sáng NTM, nhân rộng ra các địa phương khác trong những năm tiếp theo.

Xuân Tiệp – Vy Thủy – Văn Hoan