Xã Bông krang rà soát các đối tượng được hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Nhằm hỗ trợ kịp thời người lao động trước những khó khăn của dịch bệnh covid 19 gây ra, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 42, hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng với tổng số tiền là 62.000 tỷ đồng. Theo Nghị quyết này, sẽ có 6 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhận được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt từ Chính phủ gồm: Người có công với cách mạng; Hộ nghèo, cận nghèo, Lao động tự do mất việc nhưng chưa được nhận trợ cấp thất nghiệp, Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm, ngừng kinh doanh từ ngày 1/4, Lao động mất việc từ 14 ngày trở lên, Doanh nghiệp khó khăn tài chính Vay lãi suất 0% trả lương vay hàng tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Mức tiền hỗ trợ của các nhóm đối tượng được quy định cụ thể trong Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, các văn bản hướng dẫn của Phòng LĐ- TB xã hội huyện về việc rà soát các đối tượng được hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, UBND xã Bông Krang đã tiến hành việc rà soát, lập danh sách đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo về Phòng LĐ – TB và XH huyện.

Theo đó, qua ra soát trên địa bàn xã có 73 người có công đang được hưởng trợ cấp hàng tháng, 163 đối tượng thuộc diện hưởng bảo trợ xã hội, 800 hộ nghèo với 3.240 nhân khẩu và 345 hộ cận nghèo với 1.467 khẩu.

Gia đình anh Y Ngay Teck, buôn Ja, xã Bông Krang, thuộc diện hộ nghèo, do không có đất sản xuất nên cả gia đình 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào số tiền ít ỏi kiếm được nhờ làm thuê, cuốc muốn. Dịch bệnh covid 19 đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình, nên khi được cán bộ xã thông báo về gói hỗ trợ của chính phủ, anh Y Ngay vui mừng.

Trong quá trình rà soát, UBND xã cũng lưu ý cán bộ được phân công phụ trách việc rà soát, thống kê, khi rà soát, báo cáo, trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng từ 2 chính sách hỗ trợ trở lên theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Tuy đã hoàn thành việc rà soát đối với một số nhóm đối tượng được hưởng trong gói hỗ trợ, song cũng như những xã khác trên địa bàn huyện, việc triển khai ở xã Bông Krang gặp một số khó khăn nhất định trong công tác rà soát các nhóm đối tượng còn lại, cũng như việc họp thôn, buôn để bình xét, vì thời gian này địa phương đang thực hiện phòng, chống mùa dịch covid -19.

Vy Thuỷ