Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 của chính phủ

Chiều ngày 27-4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai và hướng dẫn giám sát thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Đào Ngọc Dung – Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu huyện Lăk ông Tô Văn Dũng Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, cùng lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Phòng LĐTB&XH, Tài chính kế hoạch, Ngân hàng CSXH, Bảo hiểm xã hội huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; hướng dẫn giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chi trả hỗ trợ và quán triệt, hướng dẫn giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo Nghị Quyết  số 42 của Chính phủ sẽ có 6 nhóm đối tượng được thụ hưởng từ chính sách này gồm: Đối với nhóm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương; hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15/1/2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế; nhóm người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (gọi tắt là lao động tự do);  nhóm đối tượng là người có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động sẽ được hưởng gói hỗ trợ theo Nghị Quyết số 42 của Chính phú với tổng số tiền hỗ trợ cho các đối tượng trong cả nước lên đến 62.000 tỉ đồng.

Còn đối với huyện Lăk dự kiến sẽ có 39.713 người được hưỡng gói hỗ trợ này với tổng số tiến là gần 31tỷ 269 triệu đồng, hiện nay Phòng LĐTB&XH huyện đang phối hợp với UBND các xã, thị trấn ra soát lại các nhóm đối tượng người có công, người nghèo, cận nghèo; Bảo trợ xã hội,  để tiến hành chi trả trước; Còn lại 4 nhóm đối tượng được hưởng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ,  huyện sẽ tiếp tục tiến hành rà soát và chi trả trong tháng 05/2020.

Xuân Thái