15 Hecta lúa Đông xuân trên địa bàn xã Yang tao bị hạn hán

Vụ Đông Xuân năm 2019 – 2020, xã Yang Tâo gieo sạ 360ha lúa nước, đạt 100% kế hoạch giao, cây lúa hiện đang trong gian đoạn làm đòng, trổ bông. Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài, đã làm cho khoảng 15 ha diện tích lúa dọc suối La tăng Poh và một số diện tích lúa ở buôn Chua tăk, buôn Rung và buôn Chua bị khô hạn vì hiện nay suối ở đầu nguồn La Tăng poh đã hết nước. Để bảo đảm đủ nước tưới, nhất là các chân ruộng cao, bà con nông dân phải sử dụng máy bơm, đẩy nước từ hệ thống kênh mương thủy lợi về ruộng với chiều dài hơn 100m, tuy nhiên mực nước ở một số kênh mương đang xuống thấp, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài thì sẽ không đủ nước để phục vụ sản xuất từ đó sẽ có nhiều diện tích trên có khả năng bị thiệt hại do hạn hán là rất cao.

Với những thực trạng diễn biến thời tiết nắng nóng như hiện nay, xã Yang Tâo đã ban hành kế hoạch thực hiện một số giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất đông xuân trên địa bàn xã, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất do hạn hán gây ra.

Vy thủy