Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng Dân tộc thiểu số đợt 2 năm 2023

Sáng ngày 12/12, tại Hội trường UBND xã Buôn Triết, Phòng Dân tộc huyện tổ chức Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số đợt 2 năm 2023 cho 80 đại biểu là thành viên ban chỉ đạo công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, già làng, trưởng thôn buôn, người có uy tín đến từ xã Buôn Tría và Buôn Triết.

Tại buổi tuyên truyền các đại biểu đã được nghe báo cáo thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện trong thời gian vừa qua; Nội dung tuyên truyền và phổ biến Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số”; Độ tuổi quy định về kết hôn đối với nam và nữ; Hình thức xử phạt, hậu quả, hệ lụy từ việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Các chính sách triển khai trên địa bàn huyện có liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc; Vai trò của chính quyền, đoàn thể trong việc tư vấn giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Một số bệnh tật di truyền trong tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…

Tại đây các đại biểu cũng dành nhiều thời gian để thảo luận và chia sẻ về tình hình, thực trạng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn; Đề xuất các giải pháp để khắc phục…

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức cho cán bộ xã, thôn buôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con nâng cao ý thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, ngăn chặn việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng dân cư, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cũng như góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai nhiệm vụ của Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030./.

Văn Thắng