Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức sinh hoạt và chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bị động viên tại xã Krông Nô

Vừa qua, tại Hội trường UBND xã Krông Nô, Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã Krông Nô tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị và chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bị động viên được biên chế vào đơn vị dự bị động viên năm 2023.

Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Trung tá Lê Quốc Hưng – Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn dự bị động viên 631 Ban chỉ huy quân sự huyện, đồng chí Y Thị Niê – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Y Tây Pang Ting – Chủ tịch  UBND xã,các đồng chí trong ban chỉ huy quân sự huyện, xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã và các đồng chí quân nhân dự bị được biên chế vào đơn vị dự bị động viên.

Trong buổi sinh hoạt đồng chí Y Thị Niê – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Y Tây Pang Ting – Chủ tịch  UBND xã thông báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương trong năm 2023 và quán triệt nhiệm vụ sẵn sàng huy động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ của quân nhân dự bị phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu xây dựng địa phương cơ sở, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cuối buổi sinh hoạt Ban chỉ huy quân sự xã đã phối hợp với bộ phận Tài chính Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức chi trả chế độ phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị với tổng kinh phí là 35.520.000 đồng, đúng theo quy định hiện hành.

Thông qua sinh hoạt, nhằm nắm và quản lý quân số đã được bổ nhiệm, biên chế vào đơn vị dự bị động viên, đồng thời nắm tình hình tư tưởng và khả năng sẵn sàng nhận nhiệm vụ của các đơn vị dự bị động viên trong thực hiện quy chế quản lý lực lượng động viên.

Huy Bình