Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giao dịch lưu động tại xã Đăk Phơi

Phòng giao dịch NHCSXH huyện vừa tổ chức phiên giao dịch lưu động tại hội trường UBND xã Đăk Phơi để phục vụ bà con trong xã.

Phiên giao dịch lưu động tại điểm giao dịch xã là hoạt động đặc trưng riêng của Ngân hàng Chính sách xã hội, thông qua đó đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ kịp thời để có nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Qua 1 ngày giao dịch lưu động tại xã đã giải quyết cho các bà con vay hơn 1.050 triệu đồng; thu hồi nợ được 517 triệu đồng và thu hồi được 245 triệu đồng tiền lãi.

Được biết, hiện phòng giao dịch NHCSXH huyện có 11 điểm giao dịch ở các xã, thị trấn trên địa bàn. Hàng tháng vào ngày giao dịch cố định, khi khách hàng đến trả nợ gốc, nhận tiền vay, gửi tiết kiệm hoặc có ý kiến, đề xuất liên quan đến các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai thực hiện trên địa bàn, thì cán bộ và nhân viên Ngân hàng kịp thời thực hiện tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi, quy định trong vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc, lãi đúng kỳ hạn theo thỏa thuận. Cùng với đó, hoạt động của tổ giao dịch tại các điểm giao dịch lưu động đều được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của phòng giao dịch NHCSXH huyện. Các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác tích cực phối hợp với tổ giao dịch lưu động của phòng giao dịch NHCSXH huyện trong việc hướng dẫn khách hàng đến giao dịch, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm &vay vốn làm thủ tục giao dịch với Ngân hàng giúp cho việc giao dịch được nhanh chóng, thuận lợi.

Văn Thắng