Nông dân xã Buôn Triết chăm sóc lúa vụ đông xuân 2023 – 2024

Trên khắp các cánh đồng của xã Buôn Triết bà con nông dân đang tập trung xuống đồng chăm sóc lúa vụ đông xuân. Năm nay toàn xã gieo sạ hơn 2.100 ha lúa, chủ yếu các giống có năng suất và chất lượng cao như ST24, ST25, Đài thơm 8. Nhờ gieo sạ đúng lịch khung thời vụ, thời tiết thuận lợi và nguồn nước dồi dào từ đập Buôn Triết, sông Krông Ana thông qua các kênh mương thủy lợi. Đến nay toàn bộ diện tích lúa vụ đông xuân trên địa bàn xã đang sinh trưởng và phát triển tốt. Vụ đông xuân năm nay.

Vụ mùa năm nay tuy lúa phát triển tốt nhưng giá cả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ở mức cao, giai đoạn này lúa thường gặp sâu bệnh nên đã gây ra không ít lo lắng cho bà con nông dân.

Theo khuyến cáo của khuyến nông xã, để vụ đông xuân đạt năng suất cao, bà con cần chủ động thường xuyên thăm đồng phòng bệnh kịp thời khi có sâu bệnh xảy ra, tránh tình trạng chủ quan, để sâu bệnh lây lan trên diện rộng, gây ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất. Qua đó góp phần bảo vệ lúa, hướng tới một vụ mùa bội thu.

Để đảm bảo bổ sung nguồn nước tưới cho các cánh đồng trên địa bàn xã, được sự quan tâm đầu tư từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, dự án cải tạo nâng cấp Đập dâng thôn Đoàn Kết 1 đang được thi công nhằm bổ sung nước tưới tiêu cho 500ha lúa nước ở các cánh đồng thôn Đoàn Kết và Sơn Cường.

Văn Thắng