Nông dân xã Bông Krang xuống đồng sản xuất vụ Đông Xuân

Theo kế hoạch vụ mùa Đông Xuân năm 2023 – 2024, toàn xã Bông Krang gieo sạ 225ha lúa nước, hiện nay tại các mảnh ruộng thấp có nước bà con đang tập trung ra đồng chuẩn bị các khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng chuẩn bị công tác xuống giống. Theo UBND xã vụ mùa Đông Xuân năm nay bà con ưu tiên dùng các loại giống như: Đài Thơm 8; OMO 18; BDR 57; LH12…

Song song với việc gieo sạ những mảnh ruộng mạ non đã được 15 đến 20 ngày tuổi cũng được bà con ra đồng chăm sóc cẩn thận.

Đến hiện tại bà con trên địa bàn xã Bông Krang đã xuống giống được khoảng 50% diện tích. Dự kiến việc gieo sạ sẽ hoàn thành vào cuối tháng 1 năm 2024.

Văn Thắng