Khám nghiệm hiện trường phá rừng trái pháp luật

Vừa qua, Hạt Kiểm lâm huyện Lăk phối hợp với Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và UBND xã Đăk Phơi tiến hành khám nghiệm hiện trường phá rừng sản xuất trái pháp luật tại lô 103, 114a, 104 khoảnh 5 tiểu khu 1385 thuộc địa giới hành chính xã Đắk Phơi, huyện Lắk.

Qua xác minh ban đầu 2 vợ chồng: ông Y Số Pang Ting, sinh năm 1990 và bà H’ Thương Long Dưng, sinh năm 1986, thường trú tại: Buôn Năm, xã Đắk Phơi, huyện Lắk từ ngày 01/3 đến ngày 05/3/2024 đã có hành vi dùng cưa máy xích và dụng cụ có lưỡi sắc chặt những cây gỗ lớn và nhỏ trên diện tích 0,67ha.

Hiện trạng tại thời điểm kiểm tra: có 185 cây rừng như dẻ, dầu, bình linh, kơ nia với đường kính từ từ 8-23cm, chiều cao từ 4,6-14,5m có tổng trữ lượng gỗ khoảng 10m3 bị chặt hạ. Hiện trường đã bị đốt, toàn bộ cây le, lồ ô đã bị cháy hết, thân cây và gốc cây gỗ bị chặt hạ vẫn còn tại hiện trường, bị cháy xém một phần.

Qua công tác kiểm tra, xác minh hiện trường, Đoàn kiểm tra thống nhất giao cho UBND xã Đắk Phơi có trách nhiệm bảo vệ hiện trường khu vực rừng bị chặt phá trái pháp luật nêu trên. Đề nghị UBND xã Đắk Phơi tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng thuộc khu vực rừng bị phá và khu vực rừng lân cận; đối với khu vực diện tích rừng bị phá trái pháp luật nêu trên tuyệt đối không cho đối tượng thu gom, đốt số cây gỗ đã bị cắt, chặt hạ và số cây gỗ chưa bị tác động còn lại tại hiện trường, đồng thời không cho trồng cây lượng thực, hoa màu. Nếu phát hiện đối tượng thu gom đốt số cây gỗ đã bị cắt, chặt hạ và số cây gỗ chưa bị tác động còn lại tại hiện trường hoặc trồng tỉa cây lượng thực, hoa màu trên diện tích rừng đã bị phá trái pháp luật nêu trên, phải kịp thời ngăn chặn và lập biên bản bàn giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Thắng