Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024

Phòng Tư pháp huyện vừa tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024 cho hơn 120 hòa giải viên ở cơ sở và cán bộ Tư pháp – Hộ tịch của các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, ngoài việc tập huấn một số nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở, các hòa giải viên sẽ được Báo cáo viên kiêm chức của phòng Tư pháp huyện triển khai một số văn bản pháp luật thường phát sinh những mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư; kỹ năng giải quyết tình huồng trong hòa giải ở cơ sở. Giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên; trang bị một số tài liệu pháp luật cho các hòa giải viên thường hay áp dụng tại cơ sở.

Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm cung cấp thông tin, cập nhật các kiến thức pháp luật, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên để pháp huy vai trò, trách nhiệm cho các hòa giải viên trong việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong Nhân dân. Nhằm giữ mối đoàn kết để phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

Xuân Thái