Khai giảng lớp dạy đánh cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc cho thanh thiếu niên tại buôn Jun, thị trấn Liên Sơn

Chiều ngày 5/3, UBND huyện tổ chức khai giảng lớp truyền dạy kỹ năng đánh cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc (kèn Lut) của dân tộc M’nông tại buôn Jun, thị trấn Liên Sơn. Dự lễ khai giảng có bà H Loan Bđáp – Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, đại diện UBND thị trấn Liên Sơn, các nghệ nhân và các học viên trẻ đến từ buôn Jun, thị trấn Liên Sơn.

Theo kế hoạch lớp học được diễn ra trong thời gian 02 tháng (05/3/2024 – 05/5/2024) với tổng 40 buổi học và có 30 học viên tham gia nằm trong độ tuổi từ 12 – 30 tuổi. Các học viên sẽ được 04 nghệ nhân truyền dạy những kiến thức cơ bản về học đánh các loại chiêng đồng chiêng tre như: nhận biết về chiêng, kỹ năng nghe, cảm thụ tiếng chiêng, cách cầm chiêng, đánh chiêng, phân nhịp, cách nhả hơi, lấy hơi để thổi kèn; đặc biệt các học viên cũng sẽ được truyền dạy cách diễn tấu một số bài chiêng truyền thống của dân tộc mình như: đón khách, mừng lúa mới, một số điệu kèn cơ bản…

Việc mở lớp học nhằm giúp cho các học viên là người đồng bào dân tộc thiểu số kế thừa, gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình, khơi dậy niềm đam mê diễn tấu cồng chiêng cho thế hệ trẻ, qua đó góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Văn Thắng