Huyện Lắk được cấp 130,44 tấn gạo cứu đói dịp giáp hạt năm 2024

Thực hiện Quyết định số 708 ngày 05/03/2024 của UBND tỉnh, Quyết định số 877 ngày 11/03 của UBND huyện về việc phân bổ gạo cứu đói dịp giáp hạt năm 2024 từ nguồn dự trữ Quốc gia, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn cấp 130,44 tấn gạo cho 8.696 nhân khẩu. Các xã được nhận gạo nhiều nhất của Chính phủ đợt này gồm: xã Yang Tao được cấp 21.465 kg; xã Bông Kang được cấp 18.405 kg; xã Đắk Liêng được cấp 15.210 kg gạo; xã Krông Nô được cấp 14.205 kg.

Để thực hiện việc cấp phát gạo theo đúng chủ trương của Chính phủ, thời gian qua các xã, thị trấn đã tiến hành rà soát, lập danh sách hộ gia đình đói giáp hạt; bình xét, xét duyệt, đúng định mức 15 kg gạo/người. UBND huyện Lắk đề nghị các địa phương, đơn vị tiến hành vận chuyển, cấp phát đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, công tác cấp gạo trước ngày 15/03/2024 để kịp thời cứu đói cho người dân trong dịp giáp hạt 2024.

Văn Thắng