Buôn Nam Pă, xã Yang Tao ra mắt “Buôn văn hóa”

Sáng ngày 14/3/2024, cán bộ, đảng viên và Nhân dân buôn Nam Pă, xã Yang Tao long trọng tổ chức Lễ ra mắt “Buôn văn hóa”.

Về dự và chung vui với bà con Nhân dân buôn Nam Pă có các đồng chí HUV phụ trách địa bàn; Phòng Văn hóa – Thông tin huyện; đơn vị kết nghĩa; Đảng uỷ, chính quyền xã; hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn xã cùng cán bộ, đảng viên và Nhân dân buôn Nam Pă.

Buôn buôn Nam Pă, xã Yang Tao có tổng số 128 hộ với 574 nhân khẩu, trong đó có trên 98% dân số là đồng bào dân tộc M’Nông, buôn hiện có 40 hộ nghèo, 50 hộ cận nghèo, đời sống của các hộ dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi hộ gia đình. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa, chú trọng gìn giữ và phát triển các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh trong việc cưới, việc tang; bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, các hủ tục lạc hậu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến nay, toàn buôn có 95 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 74,2%.

Với những nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân buôn Nam Pă trong thời gian qua, buôn đã vinh dự được UBND huyện công nhận danh hiệu buôn văn hóa theo Quyết định số 5260 ngày 29/12/2023. Như vậy đến thời điểm hiện nay, xã Yang Tao có 9/10 buôn được công nhận danh hiệu buôn văn hoá.

Văn Thắng