Hội nghị tổng kết công tác ngành Tài nguyên và Môi trường huyện năm 2023

Chiều 22/01, UBND huyện chức Hội nghị tổng kết công tác Ngành tài nguyên và môi trường năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Thành Huệ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Nguyễn Anh Tú – Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Thanh – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đồng chủ trì hội nghị; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị chức năng của huyện; lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính – xây dựng các xã, thị trấn.

Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện, sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường. UBND huyện đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của huyện. UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; đã ban hành văn bản đề xuất Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung kịp thời vào quy hoạch sử dụng đất tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với 43 danh mục công trình, dự án; đã hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, phối hợp thống kê đất đai cấp xã, cấp huyện theo quy định.

Cụ thể, trong lĩnh vực đất đai, tổng diện tích cấp Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện năm 2023 là 795.911m2, với 181 giấy chứng nhận được cấp, đạt 107,74% kế hoạch. Đã ban hành 106 quyết định cho phép 106 hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích là 21.922,8m2; đã ban hành thông báo, quyết định thu hồi và quyết định phê duyệt phương án bồi thường 32.941,10m2 đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn huyện gồm: Hệ thống cấp nước cho thị trấn Liên sơn và các xã Đắk Liêng, Đắk Nuê, Đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana, khu dân cư Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Đình Chiểu, xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực trung tâm điểm du lịch Hồ Lắk, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Buôn Triết; trong năm tiếp nhận đơn thư, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đã giải quyết 22 đơn, 3 đơn đang xem xét giải quyết.

Trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, ngành đã phối hợp tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; tham mưu chấn chỉnh, xử lý các hoạt động khai thác cát trên sông Krông Ana, việc khai thác đất, san gạt mặt bằng, nâng cấp mặt bằng không đúng quy định; công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu được triển khai; công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và chăn nuôi được tăng cường, xử lý kịp thời;…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường của huyện trong năm 2023 và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thành Huệ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan chuyên môn và các địa phương trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2023; đồng thời, yêu cầu ngành tài nguyên và môi trường, các xã, thị trấn cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao năm 2024.

Văn Hoan