Lễ trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP huyện

Ngày 23/1/2024, UBND huyện Lắk đã tổ chức lễ trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2023 đối với các hộ kinh doanh, HTX trên địa bàn huyện với 04 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện.

Theo đó, trong năm 2023 Hội đồng OCOP huyện đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm của 04 chủ thể tham gia với 04 sản phẩm. Kết quả đánh giá các sản phẩm đủ điều kiện cấp chứng nhận đạt 3 sao cấp huyện gồm: Sản phẩm Gạo Sạch Thái Hải của Hợp tác xã sản xuất dịch vụ Nông – Ngư nghiệp Thái Hải, buôn Tung 1, xã Buôn Triết; Sản phẩm Yến Sào Hưng Thịnh của chủ hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lan Phương ở buôn Mă, xã Bông Krang; Đặc sản Cá bống Hồ Lắk của hộ kinh doanh Phan Thị Mến chủ nhà hàng nhà nghỉ Ngọc Sơn, thị trấn Liên Sơn và Sản phẩm Trà thảo mộc Hoàng Ngưu của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chiến ở buôn Kdiê II, xã Đắk Nuê. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Quang – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện đã trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp huyện cho các chủ hộ kinh  doanh và HTX trên địa bàn huyện và tặng 8 triệu đồng cho mỗi sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp huyện.

Việc được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thương hiệu và thị trường tốt hơn cho các sản phẩm của địa phương.

Việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện Lắk đạt hiệu quả cao. Trong thời gian tới rất cần có sự vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền địa phương đặc biệt là cấp xã, thị trấn trong triển khai Chương trình OCOP, trong đó: Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, ban hành cơ chế, chính sách thực hiện định hướng phát triển sản phẩm đặc sản địa phương, tạo các vùng nguyên liệu để sản xuất hàng hóa, phát triển dịch vụ; tăng cường quản lý và giám sát tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm; hỗ trợ: tín dụng, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm OCOP..

H Yur Je +  Văn Hoan