Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện và HĐND xã Nam Ka khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có bà Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Tổ đại biểu số 9 HĐND huyện; cùng các đại biểu HĐND xã Nam Ka khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đại diện Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể xã

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Nam Ka được nghe Báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện Khóa XII và kết quả kỳ họp thứ bảy, HĐND xã Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi nghe các báo cáo của đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện và xã, cử tri xã Nam Ka đã có 10 ý kiến, kiến nghị. Nội dung chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng; đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, thuỷ lợi; chế độ chính sách đối với người có công, người đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết việc làm, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo… Cử tri đề nghị quan tâm hơn nữa đến các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai; sạt lỡ bờ sông; quy hoạch khu nghĩa địa.

Qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện ông Nguyễn Chí Luận – HUV, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo UBND xã và các ban, ngành có liên quan đã tiếp thu, trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến vượt quá thẩm quyền các đại biểu đã tổng hợp để gửi đến cơ quan, ban, ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

                                                                                                       Huy Bình