Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Dự án 8 trên địa bàn huyện

Trong 3 ngày từ 7/12 đến ngày 9/12/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai 4 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em tại các buôn đặc biệt khó khăn vùng Dự án 8 năm 2023 cho hơn 150 đại biểu là cán bộ Hội, Chi hội phụ nữ và cán bộ Y tế xã, Y tế thôn, buôn trên địa bàn huyện.

Tại đây các đại biểu được cán bộ Trung tâm Y tế huyện và cán bộ Hội LHPN huyện truyền đạt 4 chuyên đề gồm: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, phương pháp vận động phụ nữ sinh đẻ an toàn và chăm sóc trẻ sơ sinh theo quy định của Bộ Y tế. Triển khai thực hiện công tác truyền thông, công tác giám sát, rà soát, theo dõi để thực hiện gói hỗ trợ sinh sản cho phụ nữ dân tộc thểu số. Chăm sóc phụ nữ trước sinh; chọn nơi sinh và chuẩn bị sinh an toàn; chăm sóc bà mẹ khi chuyển dạ và trong khi sinh; chăm sóc bà mẹ sau sinh; chăm sóc trẻ sơ sinh. Triển khai 4 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em, hướng dẫn cho các cấp hội địa phương hỗ trợ truyền thông trong việc triển khai rà soát và giám sát gói hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Thông qua lớp tập huấn nhằm phát huy trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở trong việc chung tay cùng Hội LHPN các cấp tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa lạc hậu và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hướng dẫn các thành viên của tổ truyền thông cộng đồng tham gia, phối hợp để triển khai thực hiện công tác truyền thông, công tác giám sát, theo dõi hỗ trợ để thực hiện gói hỗ trợ sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Văn Thắng