Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức sinh hoạt và chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bị đã sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên

Ban Chỉ huy Quân sự huyện vừa tổ chức buổi sinh hoạt và chi trả chế độ phụ cấp cho quân nhân dự bị đã sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên trên địa bàn Thị trấn Liên Sơn năm 2023.

Tại buổi sinh hoạt, lực lượng quân nhân dự bị đã sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên của thị trấn Liên Sơn đã được thông báo tình hình phát triển kinh tế chính trị, xã hội, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương và những nội dung có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên. Đồng thời, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chi trả phụ cấp theo Thông tư 84, ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ Quốc phòng cho các trường hợp trên với tổng số tiền hơn 32 triệu đồng.

Việc chi trả phụ cấp trách nhiệm cho lực lượng dân quân nhân dự bị đã sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên trên địa bàn huyện năm 2023 sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm quản lý, chỉ huy của các đơn vị dự bị động viên và qua đó góp phần động viên quân nhân dự bị được sắp xếp và đơn vị dự bị động viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 H Yur Je