Bế giảng Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2023

Sáng 7/12, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn cở sở năm 2023. Dự lễ bế giảng có các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trung tâm Chính trị huyện; Liên đoàn Lao động huyện.

Sau thời gian 3 ngày học tập từ ngày 05/12 đến ngày 07/12/2023, 137 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; Kế toán các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện đã được truyền đạt các chuyên đề gồm: Một số vấn đề về lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Những vấn đề chung về phong trào công nhân và công đoàn; Những nội dung hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở; Phương pháp hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở; Nghị quyết số 14, ngày 06/9/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV về phân công đảng viên giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong giai đoạn 2023 – 2025, định hướng thoát nghèo bền vững đến năm 2030.

Kết thúc lớp bồi dưỡng có 130/137 học viên tham gia viết bài thu hoạch, kết quả có 61 học viên đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ 47%; 69 học viên đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 53%. Trung tâm chính trị huyện đã cấp giấy chứng nhận cho 130 học viên, đồng thời khen thưởng cho 13 học viên đạt thành tích cao trong học tập./.

Văn Hoan