Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện bàn giao bò giống sinh sản cho Hội viên phụ nữ nghèo

Chiều 14/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bàn giao bò giống sinh sản cho gia đình Bà H Sen Buôn Krông – hội viên Chi hội Phụ nữ buôn Yuk La, xã Đăk Liêng. Gia đình bà H Sen Buôn Krông thuộc diện hộ nghèo của buôn, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Được biết, con bò giống hỗ trợ cho gia đình bà H Sen Buôn Krông có trị giá 18 triệu đồng, được trích từ nguồn “Quỹ vì người nghèo” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

Việc trao tặng bò giống cho phụ nữ nghèo nhằm giúp đỡ, tiếp sức, hỗ trợ phương tiện sản xuất, tạo sinh kế để gia đình hội viên phụ nữ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Góp phần cùng với các cấp, các ngành và Nhân dân trong huyện thực hiện chỉ tiêu giảm hộ nghèo giai đoạn 2020 – 2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra./.

Văn Hoan – Sakin