Hội Đồng đội huyện tổ chức tập huấn công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2023

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện năm học 2023-2024; Nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động Đội cho đội ngũ Tổng phụ trách Đội và đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội ở các đơn vị trường học, ngày 21/12/2023, tại nhà đa năng trường THCS Nguyễn Trãi, Hội đồng Đội huyện tổ chức lớp tập huấn công tác Đội năm học 2023 – 2024.

Trong thời gian 01 ngày, Đội cho đội ngũ Tổng phụ trách Đội và đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội sẽ được tìm hiểu, nghiên cứu 03 chuyên đề chính gồm: “Kỹ năng làm việc với trẻ em” dành cho đội ngũ giáo viên tổng phụ trách; “Kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội và thiếu nhi nòng cốt”; “Kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp hoạt động Đội cho cán bộ Chỉ huy Đội”.

Thông quan lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công tác Đội và là cơ hội giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội tại các Liên đội trên địa bàn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm học 2023– 2024.

Văn Thắng