Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2024

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Lăk, đồng chí Nguyễn Anh Tú – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TBXH, năm 2023 Bộ LĐ-TBXH đã tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Theo đó, thị trường lao động tiếp tục được phục hồi, lực lượng lao động, số người có việc làm tiếp tục tăng so với năm trước; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước thực hiện đạt 68%; số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 155.000 người, đạt 129% so với kế hoạch. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, quan hệ lao động, an toàn lao động và quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện đầy đủ, kịp thời với 17,515 triệu người tham gia BHXH; trên 955.000 người đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Công tác tuyển sinh học nghề năm 2023 ước đạt gần 2,3 triệu người. Công tác chăm sóc người có công với cách mạng được quan tâm; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách trợ cấp thường xuyên cho hơn 1,1 triệu đối tượng với tổng kinh phí khoảng 29.000 tỷ đồng; trợ cấp một lần cho 2.332 người với kinh phí 100 tỷ đồng… Các chính sách, chương trình giảm nghèo được thực hiện khá toàn diện và tương đối đầy đủ, đời sống của hộ nghèo từng bước được cải thiện. Ước tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2023 còn 2,93% (giảm 1,1% so với cuối năm 2022), tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn khoảng 33%, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 17,82%. Công tác chăm sóc người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội…

Năm 2024, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội hướng đến phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực phục vụ cho phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; phấn đấu tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 69%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm trên 1%; đưa khoảng 125 nghìn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH khoảng 42-43%…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà – Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phải hoàn thiện thể chế, xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật về lao động, người có công và xã hội bảo đảm hiệu quả; tập trung triển khai tốt các chính sách ổn định thị trường lao động; quan tâm đến cơ cấu dân số, hoàn thiện chính sách đối với người cao tuổi; phối hợp giải quyết tốt vấn đề nhà ở xã hội, đất đai để tạo điều kiện sống cho công nhân cũng như việc học tập cho con em người lao động; triển khai hệ thống dịch vụ xã hội đa tầng, đa dạng, liên thông, chuyên nghiệp đáp ứng cơ bản trong khả năng tiếp cận cho các nhóm đối tượng, nhất là đối tượng yếu thế và người dân tộc thiểu số; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số toàn diện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chính sách pháp luật về lao động, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em…

Văn Hoan