Điều chỉnh nội dung dạy học đáp ứng nhu cầu thực tiễn ở khối THPT và THCS trên địa bàn huyện

Năm học 2020 – 2021, ngành giáo dục thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và THPTtheo tinh thần Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH, ngày 27/8/2020. Ðiều chỉnh này một mặt vừa tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, mặt khác bảo đảm thực hiện chương trình trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp và tiếp cận chương trình GDPT mới.

Trước thực trạng một số môn học có nội dung trùng lặp, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) đã có hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và THPT để đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Theo Thứ trưởng Bộ GD và ÐT Nguyễn Hữu Ðộ: cấp trung học sẽ điều chỉnh nội dung dạy học 10 môn học, gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Ðịa lý, Giáo dục công dân để thực hiện trong đầu năm học 2020 – 2021. Nguyên tắc là tinh giản các nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT hiện hành; tích hợp một số nội dung thành các chủ đề; điều chỉnh các nội dung trùng lặp giữa các môn học và hoạt động giáo dục. Ðó là “không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn; không dạy, đọc thêm, không làm, không thực hiện, không yêu cầu, khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm, tự thực hiện”.

Ðối với các môn học, hoạt động giáo dục còn lại, Bộ GD và ÐT yêu cầu tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5842 (năm 2011) về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT. Các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp THPT và các lớp học theo mô hình trường học mới, cơ sở giáo dục trung học căn cứ yêu cầu chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp. Căn cứ vào chương trình GDPT hiện hành và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học mới, sở GD và ÐT các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ sở giáo dục trung học xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và cơ sở giáo dục.

Ðể điều chỉnh nội dung dạy học hiệu quả, thực hiện Công văn số 3280 ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), thực hiện theo công văn số 1297 của Sở GD – ĐT tỉnh Đăk Lăk, ngày 04/9/2020 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT ….ngay khi bước vào năm học mới, Phòng GD – ĐT huyện đã chỉ đạo và hướng dẫn các trường THCS trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp thực tế của địa phương.

 Vy Thủy