HĐND thị trấn Liên Sơn tổ chức kỳ họp chuyên đề khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Để tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh chủ chốt theo thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thị trấn Liên Sơn, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có Lãnh đạo HĐND huyện, BTC huyện uỷ, Phòng nội vụ huyện; Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam thị trấn và 24/25 Đại biểu.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND thị trấn đã thông qua các tờ trình về việc; Miễn nhiệm đối với chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021; Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn uỷ viên UBND thị trấn Liên Sơn khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi nghe thông qua các tờ trình, các đại biểu HĐND thị trấn Liên Sơn đã tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết thông qua các Tờ trình của kỳ họp về: Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn Liên Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021đối với ông Phạm Thanh do được Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XV bầu làm Bí thư đảng uỷ TT Liên sơn và Bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND TT Liên Sơn đối với Ông Lý Văn Tuân Phó bí thư Đảng ủy Thị trấn; Miễn nhiệm Uỷ viên UBND Thị trấn đối với ông Phùng Ngọc Thành trưởng công an thị trấn, lý do chuyển công tác về công an huyện và bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND thị trấn Liên sơn đối với ông Đinh Anh Tuấn, trưởng công an thị trấn Liên Sơn.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân thị trấn Liên Sơn, tại Kỳ họp các vị đại biểu HĐND đã thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc thực hiện quyền bầu cử của mình để bầu các đại biểu xứng đáng vào những vị trí, chức danh chủ chốt của UBND thị trấn Liên Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp chuyên đề HĐND thị trấn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp./.

Xuân Thái