Cấp tiền đền bù thu hồi đất đợt 2 cho các hộ dân để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm điểm du lịch Hồ Lắk

Chiều ngày 8/12 Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tiếp tục thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ việc thu hồi đất đợt 02 cho 10 hộ dân có diện tích đất bị thu hồi để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm điểm du lịch Hồ Lắk. Tổng số diện tích đất bị thu hồi tại TDP 2 được bồi thường đợt này là hơn 3.567,2 m², tổng số tiền chi trả hơn 24 tỷ 637 triệu đồng. Ngay sau khi các hộ dân ký hoàn tất hồ sơ chi trả tiền bồi thường thu hồi đất, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lắk là cơ quan đảm nhận chuyển tiền chi trả cho các hộ được đền bù.

Việc các hộ dân có diện tích đất bị thu hồi tại TDP 2, thị trấn Liên Sơn đồng thuận và ủng hộ chính quyền trong công tác bàn giao mặt bằng đã góp phần bảo đảm tiến độ chung của dự án, hướng tới mục tiêu xây dựng thị trấn Liên Sơn ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp./.

Văn Thắng