Buôn Yang Kring, xã Bông Krang đón nhận danh hiệu “Buôn văn hóa”

Sáng nay ngày 26/1/2024, cán bộ và Nhân dân buôn Yang Kring, xã Bông Krang long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Buôn văn hóa”.

Về dự và chung vui với bà con Nhân dân buôn Yang Kring có đại diện Đảng uỷ, chính quyền xã, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk là đơn vị kết nghĩa với buôn, cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân buôn Yang Kring.

Buôn buôn Yang Kring, xã Bông Krang có tổng số 153 hộ với 628 nhân khẩu, trong đó có trên 98% dân số là đồng bào dân tộc M’Nông, buôn hiện có 71 hộ nghèo, 25 hộ cận nghèo, đời sống của các hộ dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi hộ gia đình. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Được sự quan tâm của các cấp, ngành những năm gần đây đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Tính đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trong buôn đạt 19 triệu đồng/người/năm. 100% bà con Nhân dân trong buôn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường;… Không chỉ chăm lo cải thiện đời sống vật chất, bà con trong buôn còn tích cực tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa, chú trọng gìn giữ và phát triển các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh trong việc cưới, việc tang; bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, các thủ tục lạc hậu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến nay, toàn buôn có 134 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 87,6%.

Với những nỗ lực phấn đấu của cán bộ và Nhân dân buôn Yang Kring trong thời gian qua, buôn đã vinh dự được UBND huyện xét công nhận danh hiệu buôn văn hóa theo Quyết định số 5260 ngày 29/12/2023. Như vậy đến thời điểm hiện nay, xã Bông Krang có 100% thôn, buôn được công nhận danh hiệu văn hoá cấp huyện.

Nhân dịp này, đơn vị kết nghĩa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã tặng bà con trong buôn 100 suất quà gồm nhu yếu phẩm trị giá 30 triệu đồng.

Văn Thắng