Hội nghị tổng kết công tác giao ước Thi đua Cụm thi đua số III năm 2023

Dự hội nghị có các đồng chí là Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy các huyện Lắk, Ea Kar, Cư Kuin, M’Drắk và Krông Bông thuộc Cụm thi đua số III của Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh ủy Đắk Lắk. Đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Lắk, Cụm trưởng Cụm thi đua số III chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị đại diện Thường trực Huyện uỷ các huyện trong Cụm thi đua số III đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế – xã hội, Quốc phòng, an ninh. Theo đó đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện Cư Kuin có mức tăng trưởng cao nhất đạt 12,89%; huyện Krông Bông đạt 10,87%; huyện Ea Kar đạt tăng trưởng 10,29%; huyện M’Đrắk đạt 9,90%; huyện Lắk đạt 8,1%. Về tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa huyện đạt mức thu cao nhất là huyện Ea Kar đạt 153 tỷ 900 triệu đồng; huyện Cư Kuin đạt 131 tỷ 43 triệu đồng; huyện M’Drắk đạt 127 tỷ 884 triệu đồng; huyện Krông Bông 74 tỷ 156 triệu đồng và huyện Lắk đạt 43 tỷ 426 triệu đồng. Về việc thực hiện các chỉ tiêu đăng ký thi đua huyện Lắk đạt và vượt 46/50 chỉ tiêu; huyện Ea Kar đạt 49/50 chỉ tiêu; huyện Cư Kuin đạt 48/50 chỉ tiêu; huyện  M’Drắk đạt 48/50 chỉ tiêu. Bên cạnh đó các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện uỷ các huyện cũng đã trao đổi những mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên; công tác giảm nghèo, công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm, cách làm hay trong công tác dân vận để góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại địa phương …

Tại hội nghị đồng chí Đào Thị Thanh An – Cụm trưởng Cụm thi đua số III của Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh uỷ Đắk Lắk năm 2023 đã trao cờ thi đua và hoa cho cho đồng chí Nguyễn Ngọc Bình – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ huyện M’Drắk là Cụm trưởng thi đua số III của Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh uỷ Đắk Lắk năm 2024./.

 H Yur Je