Uỷ ban bầu cử huyện tổ chức phiên họp lần thứ 4

Ủy ban Bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp huyện Lăk nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa tổ chức phiên họp lần thứ 4. Đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện Chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, thường trực UBBC huyện đã báo cáo tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện từ ngày 17/3/2021 đến ngày 16/4/2021.Theo đó, đến nay ủy ban bầu cử huyện  đã tổ chức thực hiện, triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đúng tiến độ, bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh trật tự; công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức linh hoạt. Ban thường trực ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận về lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. UBMTTQ huyện đã tiếp nhận các biên bản và danh sách trích ngang người được giới thiệu ứng cử  đại biểu HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021- -2026 là 61 bộ biên bản đúng tiến độ theo quy định; UBBC các xã, thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 sau hiệp thương lần thứ hai là 433 theo đúng tiến độ thời gian quy định. Đến nay đã thành lập 11 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; thành lập 95 khu vực với 103 địa điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, số lượng, thành phần các tổ bầu cử bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại UBMTTQ huyện đang tiến hành lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến 13/4/2021 số cử tri toàn huyện là 48.866/70.862 tổng dân số; chậm nhất đến ngày 13/4/2021 UBBC các xã, thị trấn phải hoàn thành việc lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và tại những điẻm công cộng khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân được biết. ..

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nay Y  Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện đề nghị Ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục rà soát, kiểm tra việc lập và niêm yết danh sách cử tri, giải quyết khiếu nại của cử tri. Cần quan tâm nhất là việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, công tác này phải được thực hiện đúng quy định; sau khi có kết quả hội nghị hiệp thương lần ba, sẽ lên danh sách chính thức những người ứng cử  đại biểu HÐND huyện khoá XII và HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện và xã, thị trấn theo từng đơn vị bầu cử. Đồng chí đề nghị, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp diễn ra thành công tốt đẹp, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo cho cử tri về ngày bầu cử, thời gian và nơi bỏ phiếu; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử.. ..

Vy Thuỷ