UBND thị trấn Liên sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác phát triển Kinh tế – Xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh 09 tháng đầu năm

Sáng ngày 01/10, UBND Thị trấn Liên Sơn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển KT – XH, QPAN 09 tháng đầu năm, đề ra giải pháp 03 tháng cuối năm 2020.

Trong 09 tháng năm 2020, phát triển kinh tế – xã hội của TTLS gặp nhiều khó khăn,nhất là trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp – thương mại, du lịch và dịch vụ chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp, nên có một số hộ kinh doanh, buôn bán tạm ngừng kinh doanh dấn tới doanh thu giảm sút, trên địa bàn thị tấn có 501 hộ kinh doanh, tổng doanh thu các ngành nghề chưa tính thuế trong 09 tháng qua ước đạt 243 tỷ đồng, giảm 11 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019; tổng số khách du lịch lưu trú tại địa bàn  5.812 lượt người, giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2019, Trong sản xuất nông nghiệp: đã thu hoạch xong 120 ha lúa nước đông xuân 2019 –2020, năng suất ước đạt 65 tạ/ha, các diện tích gieo trồng vụ hè thu với diện tích 378 ha cây trồng các loại, trong đó diện tích 160 ha lúa nước đang bước vào mùa thu hoạch. Công tác thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác đạt trên 1,5 tỷ đồng, đạt 62,56% kế hoạch; lĩnh vực  an sinh xã hội được quan tâm.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, phối hợp kịp thời với các cấp, các ngành để triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tạo điều kiện tối đa để phục hồi các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đã đề ra trong năm 2020; đảm bảo quốc phòng, an ninh; Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch covid-19,dịch bạch hầu; Quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân gắn với đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững…

Vy Thủy